ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอักฤษ) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 08-03-2560 - 08-03-2560
 67    

 ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอักฤษ)  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ