ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

 23-08-2560 - 25-08-2560
 66    
       การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 1 รุ่น 5 “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560