ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.รุกสร้างทักษะดิจิทัลตอบโจทย์ตลาดดิจิทัลของโลก

 05-05-2560
 131    

 ติดตามความคืบหน้าครูไอทีภาคอีสานตื่นตัวเข้าวัดทักษะดิจิทัล หลัง สคช.เดินเครื่องทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ผลักดันคนทุกอาชีพเข้าสู่ระบบการประเมิน สะท้อนการยกระดับศักยภาพคนไทย เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

พบคำตอบในรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคมนี้ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ชุมชัยเวท รายการจอโลกเศรษฐกิจ