ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

 07-11-2560 - 07-11-2560
 58    

         ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร  และสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560