ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบดอกไม้จันทน์

 11-08-2560
 97    

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมโครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ" ถวายแด่พ่อหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  อาคารซันทาวเวอร์ตึก  B จตุจักร กรุงเทพฯ 

            นายรณรงค์ ช้างแก้วมณี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ พร้อมผู้แทน จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ ในโครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ" ถวายแด่พ่อหลวง พร้อมจัดบูธพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งทางสถาบันคุณวิุฒิ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับทางอาคารซันทาวเวอร์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อมอบให้กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทั้งนี้นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้แทนรับมอบ ดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางกรุงเทพมหนครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นผู้ดูแลในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนพร้อมทั้งติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับให้เพียงพอกับประชาชนที่คาดว่าจะเข้าร่วมพิธีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก