ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)

 25-07-2560 - 27-07-2560
 69    

   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)   ณ ห้องเจมินี่ ชั้น 3 โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ในวันที่   25 - 27 กรกฎาคม 2560