ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560

 08-05-2560 - 09-05-2560
 115