ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเอกสารระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 : 2012 โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ณ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์

 10-04-2560
 161    

             เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางโสภาพรรณ เลอแกลร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเอกสารระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 : 2012 โดยคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์   

            โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ แห่งแรก ที่ได้ยื่นขอรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17024 : 2012 จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17024 : 2012  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของหน่วยรับรองบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ