ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือพันธมิตร เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของรัฐ

 20-04-2560
 135    

รัฐบาลคลอดแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรของรัฐ เข้าทดสอบสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ตึกสินติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือของสามหน่วยงาน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดการประเมินทักษะสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของภาครัฐ รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และที่น่าจับตามองต่อไปจากนี้คือทิศทางการดำเนินงานการเข้าประเมิน ซึ่งภาครัฐไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ จำนวน 15,000 คน เท่านั้น แต่กำลังดำเนินการประเมินสมรรถนะคู่ขนานให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ภาคการเกษตร และบุคคลทั่วไป โดยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดเตรียมเครื่องมือทดสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครอบคลุมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและรอบด้าน