ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3 “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 12-07-2560 - 13-07-2560
 107    

   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3 “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามข้อบังคับของสคช. รุ่น 5  ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560