ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. เร่งหารือร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน

 04-05-2560
 172    

          วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารผู้ประกอบการและหน่วยงานที่้เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพการบิน เพื่อหารือมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการบิน การประเมินสมรรถนะบุคคลสาขาวิชาชีพการบิน รวมถึงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือส่งบุคคลากรเข้าประเมินในสาขาวิชาชีพการบิน การประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพการบิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยที่จะต้องมีการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0