ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 08-05-2560 - 09-05-2560
 104