ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 16-03-2560 - 17-03-2560
 81    

       การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ณ ห้อง COSMOS  ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ (แจ้งวัฒนะ)  ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560