ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันครบรอบสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 85

 28-06-2560
 285    

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ

งานวันครบรอบสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 85

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ,นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และนายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้แทนเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันครบรอบสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 85 ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และทักทายบุคลากรของสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล