ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จัดฝึกอบรมอาชีพผู้ดูแลสูงอายุ เตรียมพร้อมสังคมไทยก้าวสู่ Aged Society

 26-04-2560
 130    

 คาดกันว่าปี 68 ไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะมีผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) ดังนั้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้แลสูงอายุจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น 
และกลายเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างน่าสนใจ ล่าสุด สคช. หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก็ได้จับมือภาคเอกชน จัดฝึกอบรมสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคนที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ สร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในวิชาชีพให้กับกลุ่มอาชีพดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใส่ใจและดูแลที่ต้องได้มาตรฐาน ซึ่ง สคช.เล็งเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาบุคลากรในอาชีพ ให้ได้รับการยอมรับ และได้มาตรฐาน

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดของการประเมินมาตรฐานอาชีพได้ที่ www.tpqi.go.th หรือ Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ