ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) น้อมใจทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล 65 พรรษา

 02-08-2560
 99    

           สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการแบ่งปันสานรักให้แก่น้อง ๆ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม) ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560