ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ

 17-08-2560 - 17-08-2560
 44    

     การตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560