ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

 15-11-2560
 280    

         (เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "ทำไมต้องมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ต่อสาธารณะชนต่อไป