ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

 25-01-2561 - 26-01-2561
 193    

       ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่  25 - 26 มกราคม 2561  ณ  ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 3  โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน