ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา ณ บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด

 08-08-2560 - 08-08-2560
 41    

   การตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา  บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่