ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 16-05-2560 - 17-05-2560
 87