ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงเเรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 01-03-2560 - 01-03-2560
 79    

 ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงเเรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย