ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 09-11-2560 - 09-11-2560
 61    

   การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้  ณ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ในวันที่   9 พฤศจิกายน 2560