ข่าวสารและกิจกรรม

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี

 11-10-2560
 122    

            (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560) นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ นายจริน  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายจรินทร์  จักกะพา ปลัดกระทรวงแรงงาน  และนายพสุ  โลหารชุน   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม