ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. เสริมพลังคนไทย 4.0 ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบผ่านมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 14-07-2560
 146    

 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาหชน) ร่วมกับ ERA Franchise Thailand ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในระดับต่างๆ  โดยนายวีระชัย  ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)