ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ระดับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ”

 22-11-2560
 211    

                       (เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมรับมอบรางวัล ”โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ระดับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ”  ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วิดีโอ