ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.กระตุ้นคนไทยตื่นตัวด้านทักษะความรู้ดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0 ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน‘ICDL Digital Challenge 201

 07-07-2560
 158    

‘ICDL Digital Challenge 2017’ เฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวกะทิดิจิทัล ผู้ชนะรับรางวัลรวมถึงตำแหน่ง ICDL Digital Literacy Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2017 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศสิงคโปร์ และเปิดตัว “ทูตทักษะดิจิทัล” เป็นไอดอลด้านทักษะความรู้ดิจิทัลเพื่อการทำงาน มีศักยภาพพร้อมนำสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายที่มีความสำคัญในระดับแถวหน้าคือสนับสนุนการยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของไทยให้ได้มาตรฐานโลก พร้อมนำเสนอหลักสูตรการประเมินความรู้ในระดับมาตรฐานสากล โดยนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผุ้ชนะ

 

สคช. หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) คาดหวังเห็นสังคมไทยให้ความสำคัญการมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ทัดเทียมระดับสากล เพื่อสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและการสร้างศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านไอที ส่งผลต่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศ