ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลงนามบันทึกความร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

 05-05-2560
 175    

            เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิกชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมการแถลงข่าวปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม และได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้แทนกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าโครงการฯ ร่วมลงนาม เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน