ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 08-11-2560 - 08-11-2560
 56    

        การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560