ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 04-08-2560 - 04-08-2560
 66    

  การตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560