ข่าวสารและกิจกรรม

ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านการสื่อสาร

 13-07-2560
 91    

               มื่อวันที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมผู้แทนสถาบันฯร่วมหารือกับ นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และทีมงาน เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านการสื่อสาร และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๔ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์  กรุงเทพฯ