ข่าวสารและกิจกรรม

กงสุลฝ่ายพาณิชย์ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน) และคณะผู้แทนการค้าด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย และผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงาน ภารกิจของสถาบันฯ

 29-11-2560
 564    

SITEMAP