ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ สมาคมโรงเรียนบริบาล

 25-07-2560 - 26-07-2560
 124    

 ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก และอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนอิสเทอร์นบริบาล จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ จังหวัดสุพรรณบุรี