ข่าวสารและกิจกรรม

กปน.จับมือกับ สคช. พัฒนาทักษะไอที

 02-08-2560
 190    

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา การประปานครหลวงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นาปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

สำหรับความสำคัญของความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาครัฐด้านดิจิทัล นำกำลังคนเข้าสู่การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถการใช้ไอที ซึ่งเป็นการทำงานร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของคนไทยอย่างบูรณาการ ส่งผลต่อพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม ยกระดับศักยภาพการบริการ การใช้นวัตกรรไอทีเข้ามาสนับ สนุนการทำงานแบบเต็มรูปแบบ ตามนโยบายของการขับเคลื่อนของรัฐบาล "ประเทศไทย 4.0