ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหาร สถาบันฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร ก.พ.ร.

 11-01-2561
 263    

 ายนพดล ปิยะตระภูมิและนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ