News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมหารือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 10-06-2563
 114    

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นำโดยนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อศึกษาขั้นตอนการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับ สคช. รวมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. ไปประกาศเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามแนวทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเตรียมจับมือกันจัดทำมาตรฐานร่วมกัน ในอาชีพพนักงานจัดส่งอาหาร งานนี้บอกคำเดียว ประโยชน์สำหรับมืออาชีพเต็มๆ 


SITEMAP