News and Activities

"เทรนด์การพิมพ์ไทย...ต้องการคนมืออาชีพ สวนทางกับการปรับตัวธุรกิจการพิมพ์”

 05-03-2563
 103    

 

     วัที่ 28 ก.พ.63  สคช.โดย น.ส.วราณิชา อนุสนธิ์  นักพัฒนาระบบคุณภาพ (QA) และนายสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล บ.ค.2 ร่วมด้วย ผศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ตัวแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคุณยุวดี มุทธานิตย์ ผู้จัดการส่วนควบคุมการผลิต บ.สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จก. ตรวจประเมินสถานที่สอบเพิ่มเติมของสมาคมการพิมพ์ไทย สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมี รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา น.ส.มุกรินทร์ สุมาริธรรม พร้อมครูแผนกช่างพิมพ์ให้การต้อนรับ

 

     โดยมีการหารือแนวทางการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะในสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีกด้วย เช่น อาชีพผู้ปฏิบัติการด้านบัญชี และสาขาวิชาชีพก่อสร้าง เพิ่มเติมในอนาคต

 

     ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชน ลั่น อยากได้นักศึกษาด้านการพิมพ์เข้าฝึกงาน และเห็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยให้สถานประกอบการ ได้แรงงานมีฝีมือเสริมทัพการผลิต ลดเวลาการสอนงาน ให้เครดิตผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพในการสมัครงานด้านการพิมพ์ที่นับวันขาดแรงงานมีทักษะ ซึ่งสวนทางกับการปรับตัวของธุรกิจการพิมพ์ที่ยังสามารถต่อยอดได้อีกนาน การเพิ่มสถานที่สอบยังจะเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้สนใจประเมินให้กว้างขึ้น

 

"กลุ่มอาชีพการพิมพ์พร้อมผลักดันเพิ่มแรงงานมีมาตรฐาน ทำงานแบบมืออาชีพ!!"


SITEMAP