News and Activities

"สคช. ต้อนรับ...มืออาชีพช่างผมฝั่งตะวันออกกว่า 200 คน เข้าสู่วงการ พร้อมร่วมมือพัฒนาหลักสูตรต่อยอดทักษะ เติมทุนหนุนจากสถาบันการเงิน"

 16-09-2562
 379    

"สคช. ต้อนรับ...มืออาชีพช่างผมฝั่งตะวันออกกว่า 200 คน
เข้าสู่วงการ พร้อมร่วมมือพัฒนาหลักสูตรต่อยอดทักษะ เติมทุนหนุนจากสถาบันการเงิน"

             นายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย จำนวน 245 คน  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี         
              โดยนายนพดล ปิยะตระภูมิ กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมสนับสนุนส่งเสริม ยกระดับโรงเรียนเสริมสวย และสถาบันฝึกอบรมต่างๆ เพื่อสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ตาม พรฎ.ใหม่ ทั้งนี้ภายในงานยังมีบรรยายพิเศษ  "การเข้าถึงแหล่งทุนง่ายๆ  ด้วย SME D Bank" ซึ่งสถาบันฯ สานความร่วมมือเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเพื่อช่างเสริมสวยมืออาชีพ โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มอาชีพ

 


SITEMAP