News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดบ้าน เชิญสื่อมวลชนรับฟังบทบาทภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน

 11-09-2562
 177    

 (วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุม พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง เพื่อร่วมรับทราบบทบาทภารกิจการดำเนินงานของสถาบันและเป็นการเปิดบ้านรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดมาตรฐานอาชีพ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สื่อมวลชน รวมถึง สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 


SITEMAP