News and Activities

" สคช. ร่วมงาน SMART 4 FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ... ปั้นยอดขาย ขยายตลาด"

 04-09-2562
 338    

" สคช. ร่วมงาน SMART 4  FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ...  ปั้นยอดขาย ขยายตลาด"
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงาน "SMART 4  FOOD TRUCK" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยได้รับเกียรติจากนายเดชา จาตุธนานันท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภายในงานมีการแถลงข่าวความสำเร็จและพิธีเปิดโครงการ "SMART 4  FOOD TRUCK" ทั้งยังมีการต่อยอดธุรกิจด้วยสถาบันการเงินสร้างโอกาสในการขยายกิจการ  รวมทั้งมีกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไฮไลท์ของงานอยู่ในช่วงแบ่งปันประสบการณ์การบริหารร้านสาขาของร้าน "NB Pancake"  จากจุดเริ่มต้น  40,000 บาท สู่ ธุรกิจร้อยล้าน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Smart Food Truck  โดยมีความร่วมมือทางวิชาการ ให้ได้มาตรฐาน 4 ด้าน คน ครัว รถ และตลาด 

 


SITEMAP