ร่วมงานกับเรา

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง
ส่งทาง E-mail: [email protected] 
หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่วมงานกับเรา แบบฟอร์มสมัครงาน

ติดต่อเรา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-035-4900

โทร. 063-373-3926

แฟ็กซ์ 02-035-4928

อีเมล [email protected]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

@TPQI

งานรับ-ส่ง หนังสือ งานสารบรรณ

อีเมล [email protected]

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกตัวเลขที่ท่านเห็นลงในช่องว่างด้านบน

แผนที่สถาบัน


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ