ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3 “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กร..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กร..

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ณ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ สมาคมโรงเรียนบริบาล

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ สมาคมโรงเรียนบริบาล

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2..

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ