ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ(สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ตรวจประเมินฯ(สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ(สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ก..

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด

ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)ฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)ฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)ฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)ฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ