ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม และสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม และสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน และสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน และสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

การสัมมนาเรื่อง “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

การสัมมนาเรื่อง “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (มหาวิทยาลัยธนบุรี และโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ถ.บรมราชชนนี)

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (บริษัท ไอ ดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาปทุมธานี)

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)องค์กรฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)องค์กรฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุ) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ตรวจประเมินฯ (ต่ออายุ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง