จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

ก.ค.

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

06/07/2559
2,507 View