จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธ.ค.

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/12/2563
2,076 View