จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการผลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ค.

จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการผลกระทบการยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/07/2564
2,213 View