จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสอบราคาเลขที่ 11/2560 จ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 (ครั้งที่ 2)

เม.ย.

เอกสารสอบราคาเลขที่ 11/2560 จ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 (ครั้งที่ 2)

27/04/2560
2,739 View