จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สานพลังไทยสู้ภัยโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ส.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สานพลังไทยสู้ภัยโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/08/2564
2,184 View