ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

02.05.2562
2,014 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนตาม Link   https://www.eventbrite.com/e/2560-2564-tickets-60861292765

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 

  • 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน

  • 9.00-9.15 น. เปิดการประชุม โดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  • 9.15-9.45 น. นำเสนอผลการศึกษา “โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)” โดย คุณราตรี ประสมทรัพย์ นักวิจัยกลุ่มนโยบายทรัพยากรมนุษย์ (หัวหน้าโครงการ)

  • 9.45 – 10.00 น รับประทานอาหารว่าง

  • 10.00-12.00 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นำการอภิปราย โดย ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายทรัพยากรมนุษย์

  • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ