ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ผู้ดูแลเด็ก มืออาชีพ”

29.01.2564
813 View

คุณแม่มือใหม่ อยากเลี้ยงลูกเชิงบวกเชิญทางนี้ หรือ พี่เลี้ยงเด็กอยากยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน เชิญอบรมฟรี 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดอบรมออนไลน์  หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก มืออาชีพอบรมหลักสูตรนี้

สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้านการดูแลโภชนาการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา

กิจวัตรประจำวัน ความปลอดภัยและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก พัฒนาไปสู่การได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่

พร้อมรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้ 

คลิ๊กลงทะเบียนฟรี https://e-training.tpqi.go.th/courses/189/info

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ