ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. จับมือ GHA ดันสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก เป็น Wellness Destination เทียบชั้นสากล

25.10.2564
4,457 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ Global Healthcare Accredition Thailand หรือ GHA ยกทีมลุย เดอะ พาร์ค ไนน์ โฮเต็ล ศรีนครินทร์ เพื่อติวเข้มบุคลากร ในสถานประกอบการโรงแรม ที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็น Wellness Destination ตามมาตรฐาน GHA Medical Travel Wellbeing ของ GHA ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน รุกเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า สคช. ดำเนินการเชิงรุกตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ด้วยการวางรากฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนกลับถึงบ้าน ด้วยผู้ดูแลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และผลักดันให้สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ยกระดับการเป็น Wellness Destination ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
นางสาววรชนาธิป ยืนยันว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นคำตอบ ของการพัฒนาสถานประกอบการไปสู่การเป็น Wellness Destination ในเรื่องการพัฒนากำลังคน ให้มีมาตรฐาน ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มทักษะจากโปรแกรม E-Training และการจัดอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น รองรับเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
นพ.สมพร คําผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร GHA กล่าวว่า การเยี่ยมสำรวจสถานประกอบการของ GHA WellHotel Thailand มีการให้คำปรึกษาในทุกองค์ประกอบของการพัฒนาโรงแรม ที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เดอะ พาร์ค ไนน์ โฮเต็ล ถือว่ามีความพร้อมในทุกองค์ประกอบ ทั้งสถานที่ บุคลากรและทิศทางของผู้นำ ซึ่ง GHA WellHotel Thailand พร้อมจะสนับสนุน ในการมุ่งมั่นพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นสถานประกอบการต้นแบบ ตามมาตรฐานของ GHA ต่อไป
นายธรรมจักร เหลืองประเสริฐ Owner Representative เดอะ พาร์ค ไนน์ โฮเต็ล กล่าวว่า ทุกคำแนะนำของ สคช. และ GHA WellHotel Thailand จะมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มให้ทุกส่วนงานของโรงแรม ได้เร่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GHA WellHotel ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ตั้งแต่การปรับสถานที่ให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนขีดความสามารถของบุคลากรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ